Technische omschrijving

In de technische omschrijving vindt u de technische informatie over uw bedrijfsunit. Het doel is u zo goed mogelijk te informeren over hoe de unit er uit komt te zien. Er kunnen in deze technische omschrijving soms bepaalde soorten en merken genoemd worden. Tijdens de bouw kan blijken dat technische of architectonische wijzigingen nodig zijn. Die voeren wij dan uit. Deze wijzigingen doen geen afbreuk aan de waarde van uw unit.

Grond en graafwerk
Ten behoeve van fundatie en vloer, alsmede voor de invoeringen van nutsbedrijven en rioleringen, worden grond- en graafwerkzaamheden verricht. 

Betonwerk: in het werk te storten beton
De begane grondvloer uit te voeren als een geïsoleerde, in het werk te storten, gewapende betonvloer met funderingsbalken en verzwaringsstroken volgens opgave constructeur. Het vloeroppervlakte is mechanisch afgewerkt.

In de vloer van iedere unit zijn opgenomen:

 • 3 Stuks doorvoeringen t.b.v. nutsvoorzieningen;
 • Aansluitpunt voor afvoerleiding rond 110 mm. t.b.v. toilet;
 • 2 Hoeklijnen ter plaatse van de overheaddeur;
 • Extra afvoerleiding (rond 110 mm., afgedopt) voor eventuele pantry.

Als gevolg van droog- of verhardingskrimp of invloeden van buitenaf kan de betonvloer lichte scheurvorming vertonen. Deze scheurvorming doet niets af aan de degelijkheid en constructieve veiligheid van het gebouw.

Staalconstructie
De uitvoering van de staalconstructie, onder andere kolommen, spanten, hulpstaal en windverbanden, volgens tekeningen en berekeningen van de constructeur. Deze staalconstructie dient van voldoende stijfheid te zijn voor het kunnen uitvoeren van de in alle units standaard aanwezige betonnen kanaalplaten verdiepingsvloer.

Ten behoeve van de te verkrijgen stabiliteit volgens NEN 1993 in de constructie zijn in de zijgevels kruisschoren en in het dak windverbanden opgenomen. De tussenkolommen en liggers van de scheidingswanden worden afgewerkt. De staalconstructie wordt gestraald en voorzien van een kleurmenie. Daar waar nodig wordt de staalconstructie brandwerend afgewerkt.

Eventuele beschadigingen welke tijdens de bouw kunnen ontstaan worden in het werk handmatig bijgewerkt. Daarbij kunnen kleurverschillen optreden.

Tussenwanden
De scheidingswanden tussen de units worden opgetrokken van 15 cm. dikke gasbetonpanelen. Eventuele beschadigingen aan de scheidingswanden worden gerepareerd, waarbij verschil in kleur en structuur kan optreden.

Gevelbekleding en kozijnen

Vanaf de betonnen fundering tot dakrandhoogte geïsoleerde gevelbekleding conform geveltekeningen. De beeldbepalende, naar de John F. Kennedylaan gerichte, gevel van de units 1 en 16 bestaat op de begane grond uit zwart metselwerk, hardhouten deurkozijnen in zwart met boven- en zijlicht en een zwart hardhouten raamkozijn. Op de verdieping een vol- kern kader in champagne taupe rondom de verdiepingshoge zwarte hardhouten raamkozijnen.

Het zwarte metselwerk van de straatgerichte gevel van de units 1 en 16 gaat de hoek om naar de westgevel (units 1 tot en met 16) respectievelijk de oostgevel (units 16 tot en met 30). De gevel van de units 2 tot en met 15 en 16 tot en met 29 omvat in de onderbouw zwart stalen sandwich penanten met daarin de zwarte overheaddeur en zwarte hardhouten deurkozijnen met loopdeur en glaspaneel boven de loopdeur. De bovenbouw bestaat uit stalen sandwichpaneel gevelbekleding in de kleur champagne taupe, met daarin hardhouten raamkozijnen, inclusief te openen deel, met dubbel glas in de kleur zwart.

De achtergevel van de units 15 en 30 bestaat uit een zwart sandwichpaneel.

Overheaddeur
De overheaddeuren van de units zijn opgebouwd uit secties van circa 60 cm hoog, welke gevuld zijn met polyurethaanschuim. Het geleide systeem van de overheaddeuren wordt opgehangen onder de verdiepingsvloer. Alle overheaddeuren hebben een hoogte van 4 meter. De breedte van de overheaddeuren bedraagt 3,04 meter. De overheaddeuren worden uitgevoerd in de kleur zwart en zijn standaard handbediend.

Verdiepingsvloer
Alle units worden voorzien van een betonnen kanaalplaten verdiepingsvloer. De naden worden gedicht met grof vulbeton. Tegen meerprijs kan de aannemer een zandcement deklaag aanbrengen.

Dakbedekking
Op de staalconstructie worden sendzimir stalen dakplaten, met een witte interieurcoating, aangebracht. Op deze dakplaten worden isolatie PIR platen mechanisch bevestigd, R-waarde platen bedraagt R=6,3. Mechanisch aan de sendzimir dakplaten te bevestigen met zelftappende plaatschroeven en volgringen diameter 70 mm op dampremmende PE folie.

Een laag eenzijdig gebitumineerd polyestermateriaal wordt meegeparkerd met de isolatie. Dakbedekking (A.P.P.): een laag gemodificeerd gebitumineerd bevestigd volgens brandmethode. Randafwerking: er wordt kimfixatie aangebracht door middel van zelftappende plaatschroeven en volgringen. Het geheel wordt afgewerkt met dubbele randstroken.

Het hemelwater wordt afgevoerd via hemelwaterafvoeren aan de binnenzijde van de units. Het dak wordt voorzien van een voldoende aantal spuwers. Er worden twee dakdoorvoeren ingeplakt ten behoeve van ontluchting en ventilatie.

Hemelwaterafvoeren

De hemelwaterafvoeren worden aangebracht aan de binnenzijde van de units (niet voorzien van isolatie en aftimmering). Afhankelijk van het binnenklimaat kan condensatie optreden. De ronde afvoeren zijn van PVC in de kleur grijs.

Interieur
Meterkast conform NEN 2768.

Alle bedrijfsunits zijn voorzien van een toiletruimte met toilet (inbouwspoeling) en fonteintje. De wanden worden uitgevoerd in kalkzandsteen vellingblokken. Toegangsdeur tot het toilet is een opdekdeur in een meranti opdekkozijn. Het plafond van de toiletruimte bestaat uit vurenregels waarop een underlayment vloerplaat, afgewerkt met multiplex randafwerking.

Trappen
De standaard aanwezige verdiepingsvloeren zijn toegankelijk door middel van een open houten trap. 

Schilderwerk
Het kozijn en deur in de toiletruimte zijn voorzien van een laag grondverf en twee lagen dekverf. RAL-kleuren volgens aanwijzing architect. De trappen en traphekjes zijn fabrieksmatig éénmaal gegrond.

Nutsvoorzieningen
Voor de bedrijfsunits zijn de volgende nutsvoorzieningen in de koopsom opgenomen tot de meterkast, inclusief meterbord doch exclusief verdeelinrichting (groepenkast):

 • Elektra tot 3 x 25 A.;
 • Waterleiding;
 • Glasvezel voorbereiding.

Ten aanzien van de aanwezige aansluitingen voor elektriciteit en water geldt dat, wanneer er geen levering wordt afgenomen bij een leverancier naar keuze, de netbeheerder het recht heeft om de aansluitingen voor rekening van de koper af te sluiten of te verwijderen. De aansluitkosten worden door de aannemer rechtstreeks aan de koper in rekening gebracht.

Er is geen gasaansluiting aanwezig. Er zijn verschillende mogelijkheden om uw unit te verwarmen. De aannemer kan u daar meer over vertellen.

Buitenterrein, bestrating en dergelijke
Het buitenterrein wordt geheel verhard en wordt voorzien van de nodige parkeerplaatsen. De toegangsweg en de parkeerplaatsen worden bestraat met betonklinkers in een zandbed. In de bestrating zullen voor de afvoer van het hemelwater de nodige straatkolken worden aangebracht. Hoewel de verharding en de riolering met de grootst mogelijke zorg worden aangebracht is de aannemer niet verantwoordelijk voor zetting als gevolg van belasting. Eigenaren van de bedrijfsunits zijn tevens mede-eigenaar van het buitenterrein. Voor onderhoud en dergelijke wordt een Vereniging van Eigenaren opgericht (zie splitsingsakte). 

Meer- en minderwerk
Het samenvoegen van meerdere units kan aanleiding geven tot meer- en/of minderwerk. Mogelijkheden tot meerwerk, anders dan op de prijslijst aangegeven, kunnen op maat worden aangeboden. Wij brengen u tijdig op de hoogte middels nieuwsbrieven om hierover contact op te nemen met de aannemer.

Van toepassing zijnde bepalingen
Voor zover niet anders is aangegeven, zijn van toepassing als waren zij letterlijk opgenomen:

 • Het ter plaatse geldende bestemmingsplan;
 • Het bouwbesluit ten tijde van de vergunningaanvraag;
 • De voorschriften van de plaatselijke nutsbedrijven;
 • Wijzigingen van de situatietekening als gevolg van overheidsvoorschriften en/of kadastrale metingen worden voorbehouden;
 • Wijzigingen in materiaalkeuze of maatvoering, welke tijdens de uitvoering van het werk noodzakelijk of gewenst blijken, alsmede door de overheidsinstellingen of nutsbedrijven geëiste wijzigingen, kunnen door de aannemer worden doorgevoerd. Eventueel door de overheidsinstellingen of nutsbedrijven geëiste wijzigingen, welke een meerprijs tot gevolg hebben, worden doorberekend;
 • Indien in deze omschrijving een bepaald merk is genoemd, kan de aannemer een merk van gelijkwaardige klasse/kwaliteit verwerken, indien hij dit voor de uitvoering en/of voortgang van het werk noodzakelijk of gewenst acht;
 • Bij de oplevering is het gebouw bezemschoon.